Pagina principală Pro Arad: Forum Ortodox - arhiva Motto: Cât asculti de Dumnezeu, atât asculta si Dumnezeu de tine
Parintele Arsenie Boca    

Pro Arad: Forum Ortodox - arhiva
Dăruind vei dobândi

  Întrebări frecventeÎntrebări frecvente   CăutareCăutare   Lista membrilorLista membrilor   Grupuri de utilizatoriGrupuri de utilizatori   ÎnregistrareÎnregistrare 
  Regulament Regulament    ProfilProfil    Autentificare pentru mesaje privateAutentificare pentru mesaje private   IntrareIntrare 


Pagina principală Pro Arad: Forum Ortodox - arhiva » Pastorale » Fragmente din Pastorala PS Timotei al Aradului (Pasti, 2005)
Acest forum este închis, nu se pot scrie, crea, răspunde sau modifica subiecte  Acest subiect este închis, nu puteti posta mesaje Subiectul anterior :: Subiectul următor 
Fragmente din Pastorala PS Timotei al Aradului (Pasti, 2005)
MesajTrimis: Sâm Apr 30, 2005 7:07 pm Răspunde cu citat (quote)
Stefan
 
Data înscrierii: 16 Feb 2003
Mesaje: 735
Locație: România


Citat:
Din Pastorală la Învierea Domnului Bucuria Făpturii
Timotei Episcop al Aradului

Hristos a înviat!Cu aceste cuvinte si nespusă bucurie, întâmpinăm marea sărbătoare pascală, în cea dintâi zi a lunii lui Florar, în care lumea a intrat în rosturile obisnuite ale primului anotimp, semnificativ pentru curgerea celorlalte si a vietii însăsi. Luăm aminte totodată la faptul că, mai rar calendarul rânduieste astfel în cursul unui veac, iar anul acesta pentru prima oară în mileniul nu demult început. Privelisatea naturii înconjurătoare parcă dă imaginea fidelă a universului în realizarea armoniei si frumusetii depline. Puterea înnoitoare tâsneste în firul de iarbă, ca si în dezmortirea vietuitoarelor, înfătisarea lucrurilor însăsi în clarul luminii dezvăluind dăinuirea. Cu toate cele ce se întâmplă ca abatere de la legile universale, totul oglindeste efortul spre revenirea la echilibru sau conformarea la vointa Creatorului si Proniatorului. Si chiar dacă apare câteodată sovăielnică trezirea la viată, se simte triumful, ca si izvorul ei. Or, Domnul însusi mărturiseste despre sine. „Eu am venit ca viată să aibă si din belsug s-o aibă”... „Eu sunt învierea si viata; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri va trăi; si tot cel ce trăieste si crede întru Mine în veac nu va muri.”Sfânta Scriptură, cu privire la cele dintru început, arată cum Dumnezeu a creat lumea prin cuvântul său, a zis si s-a făcut sau asa a fost. Numai pe om, ca o încununare a creatiei l-a alcătuit deosebit, modelându-l după chipul său, din tărână si suflând în fata lui Duh de viată spre părtăsie, astfel voind ca acesta să lucreze spre desăvârsire. În mod firesc, căderea din această stare a protopărintilor neamului omenesc, adică a lui Adam, ce se tâlcuieste pământ si a Evei, ce se tălmăceste viată, nu a lăsat fără urmare sau vătămare mai bine zis, tot ceea ce a fost pus în slujba si dependenta lor. La fel firesc se cerea ca restaurarea omului să cuprindă si pe cea a întregii lumi. Or, aceasta devenea cu putintă doar prin lucrarea lui Dumnezeu, după chipul Căruia omul a fost făcut. Drept aceea, Cuvântul lui Dumnezeu Creatorul, s-a făcut Mântuitor prin întruparea, moartea si învierea Sa.Potrivit învătăturii Sfintilor Părinti ai Bisericii toti oamenii sunt recapitulati în Iisus Hristos Domnul, spre restaurare, dar nu într-o stare oarecare, ce-ar mai îngădui vreo deteriorare, ci dimpotrivă, în cea primordială si pentru vesnicie. Omul e pe de o parte fiintă deosebită de natură, pe de alta, unitară si compusă în acelasi timp. Lumea slujeste ridicării omului spre scopul ultim, spre dobândirea plenitudinii în comuniunea cu Dumnezeu. Toate impun o responsabilitate fată de Dumnezeu si fată de lumea însăsi. „Prin trupul înviat al lui Hristos, arată unul dintre marii teologi, iradiază neîmpiedicată puterea Celui ce a făcut acest trup nestricăcios, conducând pe toti cei ce se vor împăratăsi de El la Înviere si la nestricăciune, încă si conducând întreaga creatie la incoruptibilitate si transparentă, adică la maxima transfigurare si comunicabilitate între persoane prin Duhul si la o totală perso-nalizare a cosmosului, în Mântui-torul si în oameni, pentru că există o continuitate ontologică între materia trupului si materia cosmosului. De aceea si se stăruie în cugetarea teologică asupra legăturii dintre om si lume, în vederea desăvârsirii. Se arată astfel, că „omul nu se mântuiestea prin univers, dar universul se mântuieste prin om. Căci omul e ipostasul cosmosului întreg, care participă la el... lumea urmează omului, pentru că este ca o natură a lui. Restaurarea omului în Hristos cel înviat, implică în acelasi timp întreaga fire a cărei cunună este.Iubiti frati si surori în Hristos DomnulPerceperea teologiei adânci a legăturii omului cu lumea în contextul creatiei, mântuirii si desăvârsirii este mijlocită si prin rostul oului de Pasti. Fără a avea vreun loc în cultul Bisericii în afara celui pe care îl pune în lumină rugăciunea de binecuvântare laolaltă cu carnea si brânza, în cadrul rânduielilor praznicului, în vederea consumării după o îndelungată ajunare si ca o chezăsie de îndestulare pentru toată lumea, dobândind o semnificatie multiplă si după culoarea sau modul încondeierii, care obisnuit repre-zintă o adevărată operă de artă, ca ilustrare a talentului, migalei si strădaniilor, contribuie la apropierea tuturor. Forma ovală îmbinată cu cea circulară a fost adoptată si în iconografia sau decoratia bisericească prin ceea ce se recunoaste ca aureolă sau mandorlă, folosite mai ales pentru înnimbarea reprezentărilor sfinte. Istorisirile pioase îl leagă de răstignirea si Învierea Domnului folosit de către cei apropiati spre îmblânzirea răstignitorilor Săi, fie la masa ostasilor, fie la cea a judecătorilor în frunte cu Pontiu Pilat. Dar peste ouăle asezate lângă Sfânta Cruce se scurgea sângele Celui răstignit drept o confirmare a mortii Sale, cele de pe masa răstignitorilor înrosindu-se de la sine drept dovadă cerută de acestia despre Înviere. De aceea si ciocnirea lor între credinciosi se face cu mărturisirea si confirmarea credintei în Învierea lui Hristos.În cuprinsul sărbătorii traditia oului pascal concentrează, după cum în-deobste este cunoscut, un bogat simbolism. Rădăcinile lui într-o acceptiune generală au o istorie milenară, plecând de la realitătile vietii însăsi. Sistemele cosmogonice cele mai pretentioase, de la cele din antichitate si până astăzi pot găsi în acesta un mijloc de reprezentare adevărat pentru forma ovală, rotundă sau sferică, ce sugerează miscarea atât a corpurilor pământesti cât si a celor ceresti, ea însăilând apoi viata. Astfel, devine simbol al originii universului, în expresiile obisnuite privind începutul, germenele sau fermentul prin care se dezvoltă întreaga manifestare ulterioară. Este un simbol universal si care se explică de la sine. În legendele multor popoare el înseamnă nasterea lumii, chi-pul acesteia si al desăvârsirii, al totalitătii, despărtindu-se de haos sau nefiintă. De asemenea, evocă si reînnoirea periodică a naturii, reîntoarcerea sau repetitia, nasterea si reînnoirea, învierea si nemurirea. Si alte simboluri i se asociază în măsura în care înseamnă prosperitatea, comportând si practicile corespunzătoare, după timp si loc. Imaginatia multora a asociat unui peisaj sărbătoresc puisorul si iepurasul în iarbă, ca semne ale vigilentei în fata primejdiei de moarte precum si avântul spre viată. Cu privire la traditia crestină, potrivit celor cunoscute oul de Pasti, prin ciocnire simbolizând jertfa crucii, dă la iveală viata primordială din el. Se poate ca sunetul produs să amintească ce cel al sfărâmării portilor iadului sau al răsturnării pietrei mormântului gol. Apoi, este simbolul corpului si sufletului omenesc, căci precum puiul din ou nu percepe existenta lumii până la iesire, asa si omul nu poate cuprinde fericirea vesnică în starea muritoare. Si tot asa precum din ou iese o viată nouă numai dacă este încălzit, tot asa credinciosul are lipsă de căldura Sfântului Duh, spre a se înălta la viata spirituală. Iesirea păsării din găoace arată chipul învierii oamenilor. Nu ar fi de întrelăsat si o referintă la traditia românească. Bunăoară, în viziunea literatilor aceasta leagă începutul si sfârsitul, continând în el atât taina facerii sau a încoltirii vietii, cât si pe cea a trecerii dincolo de hotarele ei. Legenda păsării Phoenix, ivită pe meleagurile civilizatiilor si culturilor antice, reflectă acelasi tulburător si străvechi simbol. Decorarea sau ornamentarea, întelegând nu doar simpla cromatică, ci si o înzestrare deo-sebită a obiectului, se pierde în negura timpului, impunând atentiei obstesti materiale rezultând din cercetări arheolo-gice sau documentare conservate prin vreme. De obicei, acestea redau natura înconjurătoare, culorile nationale si simbolistica desenelor la poporul nostru, destăinuie un spirit creator dintre cele mai elevate, înzestrat cu un har ce îl asază la cota majoră în concertul culturii universale. Este harul ce răsplăteste credinta fată de lăsământul străbun si ortodox.Dreptmăritori crestini si crestinePrimăvara este vremea în care omul se simte mai legat de mediul înconjurător. Suflul universului adie pretutindeni. Reînvierea naturii primeste prin sărbătoare un înteles sublim. Biserica binecuvântează întreaga creatie spre înnoire. Cons-tiinta unitătii general-umane ca si a aceluiasi crez se manifestă cu tărie în trăirea ortodoxă. Fiecare Biserică natională binecuvântează împlinirile pe toate planurile de propăsire ale societătii, după nevoile oamenilor si cele proprii institutiilor răspunzătoare de viata lor. În ceea ce priveste Biserica noastră, asa cum stim si simtim, îsi împleteste în conti-nuare viata sa cu aceea a patriei, îmbogătind însăsi zestrea spirituală a întregului continent european în afirmarea unitătii. În pragul Sfântului si Marelui Post pregătitor al sărbătorii Învierii Domnului, Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit cei 120 de ani de autocefalie si 80 de ani de patriarhat, evidentiind si cei 90 de ani de viată, din care 55 de slujire arhierească a Întâistătătorului ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, fost mai bine de un deceniu arhipăstorul Eparhiei arădene. Aniversările, desigur, au reamintit evenimentele din istoria poporului român de care sunt strâns legate, anume cea dintâi în independenta de stat, din 1877, iar cealaltă, de realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, in-cluzând sirul datelor importante bisericesti. În acelasi timp, Biserica a dovedit deschiderea fată de problemele lumii întregi, contribuind între altele la refa-cerea zonelor planetei afectate de calamităti sau de actiunile nesăbuite ale celor ce nesocotesc legea Creatorului. Totodată, a manifestat cuvenitul spirit ecumenic în vederea unitătii crestine prin participarea frătească la doliul Bisericii Catolice pentru trecerea la cele vesnice a celui care a reprezentat-o cu cinste în lume, Papa Ioan Paul al II-lea, înăltând rugăciuni fierbinti spre răsplătirea cerească a strădaniilor depuse cu jertfelnicie, peste un sfert de veac de pontificat întru slujirea lui Dumnezeu si oamenilor. În solidaritate cu cei ce locuiesc pământul, toti credinciosii Biserciii nutresc constiinta răspunderii ce o dă apartenenta la opera creatiei dumnezeiesti. În ceea ce priveste obstea dreptmăritoare din acest colt apusean al tării, ea caută mereu să redea prin constructia noilor biserici imaginea măretiei universului, noua Catedrală arădeană constituind o pildă în acest sens. Pentru zidirea ei, cei răspunzători de aceasta multumind ziditorilor, apelează în continuare la aceeasi jertfelnicie pe care au dovedit-o constant. Pretuind strădaniile celor care mereu contribuie la înfrumusetarea a ceea ce Ziditorul însusi a făcut, împărtăsesc tuturor de Sfintele Pasti cele mai alese urări pentru împlinirile dorite, spre multumirea unanimă si slava lui Dumnezeu Tatăl si Fiul si Sfântul Duh. Amin.


sursa: http://adevarul.arad.ro/articole.php?artID=7&dID=3761
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Fragmente din Pastorala PS Timotei al Aradului (Pasti, 2005)
  Pagina principală Pro Arad: Forum Ortodox - arhiva » Pastorale
Puteți crea un subiect nou în acest forum
Puteți răspunde la subiectele acestui forum
Nu puteți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteți vota în chestionarele din acest forum
Data este GMT + 3 Ore  
Pagina 1 din 1  

  
  
 Acest forum este închis, nu se pot scrie, crea, răspunde sau modifica subiecte  Acest subiect este închis, nu puteti posta mesaje  Powered by phpBB © 2001-2005 phpBB Group
Style by Vjacheslav Trushkin and modified by Petru Jigorea
Versiune în limba română: Romanian phpBB
Vizitati si:

Manastirile Athosului si Meteorele
eXTReMe Tracker